Turutvalget


Godkjent av styret i LRKK 7. februar 2011
Turutvalget er et utvalg som skal ivareta klubbens aktiviteter på tursiden.
Overordnet målsetting for turutvalget:
LRKK skal gjennom å arrangere turer for klubbens medlemmer bidra til å sikre at nye og etablerte medlemmer finner seg godt til rette i et godt, inkluderende og utviklende miljø.
For å oppnå dette har vi følgende mål:
  • Opprettholde og utvikle et godt turtilbud til medlemmene på alle nivå.
  • Avholde temakvelder for medlemmene.
  • Motivere medlemmene til personlig utvikling gjennom å gå flere kurs. Og ved å delta som instruktører på klubbens kurs.
Utvalget består av:
Leder: Hanne Jarmann larsen
Nestleder: Stein Tore Kaldhussæter    (Red. blogg)
Sekretær: Heidi M. Kragerud
Medlem: Ingrid Alrek
Leder og nestleder endret 16. november 2011
Epost: Turutvalg@lrkk.no, går til Hanne og Stein Tore

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar